Home > Pramonės šaka / sritis > Organizations > Institutions

Institutions

Terms in relation to any form or structure of social order governing the life of a group of people in a community. Institutions are acknowledged for a particular purpose IE education, law, or police forces.

Contributors in Institutions

Institutions

Blueseed

Organizations; Institutions

Blueseed yra paleisties iš Kalifornijos, kuriuo siekiama apeiti priveržimo darbo vizos įstatymai JAV sukurti paleisties Bendrijos tarptautinių verslininkams – Silicio slėnio bet dar ne Amerikos ...

Raudonojo Kryžiaus

Organizations; Institutions

Tarptautinės medicinos pagalbos organizacijos pradėjo Šveicarijoje, kuri teikia pagalbą asmenims, nukentėjusiems dėl karo ir stichinių nelaimių yra vadinamas Raudonojo kryžiaus.

Pasaulio prekybos organizacijos

Organizations; Institutions

Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) yra organizacija, kuri ketina prižiūrėti ir tarptautinės prekybos liberalizavimui.

Vyriausiojo įgaliotinio Sąjungos užsienio ir saugumo politikai

Organizations; Institutions

Amsterdamo sutartimi įsteigtas postas vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai, pirmojo turėtojo, kuris buvo Javier Solana, Tarybos Generalinis sekretorius. Lisabonos sutartyje ...

Featured blossaries

Common Birth Defects

Kategorija: Science   1 5 Terms

The Kardashians

Kategorija: Entertainment   2 4 Terms