Home > Blossary: Single Digit Salary Earners
Single digit salary earners from the business world.

Category: Business

1 Term

Created by: dnatalia

Number of Blossarys: 60

My Terms
Collected Terms

Han är grundare av Google. Idag leder han specialprojekt. Från 2001 till 2011 fungerat Sergey som VD för teknik, där han delade ansvar för bolagets dagliga verksamhet med Larry Page och Eric Schmidt. i gengäld samma som hans partner, han får ersättning för $1. Ungefärligt, han äger 16% av Google ' s bestånd. 2014, hans personliga förmögenhet värd runt 30 miljarder US-dollar.

Domain: Culture; Category: People

他是谷歌的共同创始人。今天,他指导的特别项目。从 2001 年到 2011 年,谢尔盖担任主席的技术,在那里他与拉里 · 佩奇和 Eric Schmidt 共享负责公司的日常运作。 作为回报,和他的伙伴一样,他得到 1 美元的补偿。 近似地是,他拥有 16%的谷歌 ' s 股。 在 2014 年,他在美国 $ 300 亿的个人财富价值。

Domain: Culture; Category: People

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Posta  
My other Blossarys

Charlotte Brontë was an English novelist and poet ...

Category: Literature

By: dnatalia

The term pharaoh ultimately was derived from a ...

Category: History

By: dnatalia

Borgia Family, Spanish Borja, descendants of a ...

Category: History

By: dnatalia

Caviar refers to the salted eggs (roe) of the ...

Category: Food

By: dnatalia