Home > Pramonės šaka / sritis > Sociology > Racism

Racism

Discrimination and bias based on racial differences.

Contributors in Racism

Racism

Trayvon Martin

Sociology; Racism

Afrikos amerikiečių paauglys, kuris buvo kulka ir nužudyti Floridoje apylinkės žiūrėti narys George Zimmerman, pavadinimą. Martin, kurie buvo beginklius, buvo vaikščioti į jo tėvo Maddie namus iš ...

teisių suteikimas

Sociology; Racism

Priemonių ir galimybių žmonėms - individams ir grupėms - suteikimas, kad šie galėtų reikalauti pilnaverčio gyvenimo atsižvelgiant į jų gebėjimus Tai jiems suteikia galimybę teigti savo absoliutų ...

lygybė

Sociology; Racism

Rasės kontekste lygybė reiškia lygių galimybių naudotis prekėmis ir paslaugomis bei lygių teisių įstatymų atžvilgiu siūlymą žmonėms, nepriklausomai nuo jų rasės, etninės grupės ir tautybės Lygybė ...

etniškumas

Sociology; Racism

Žmonių tarpusavio sąryšis, kuris dažnai vadinamas \"etnine grupe\", kurie pasižymi bendra rasine ir/ar nacionaline kilme bei turi bendrą paveldą

etnocentrizmas

Sociology; Racism

Požiūris, kad tam tikros žmonių grupės yra aukštesnės ir reikšmingesnės už kitas, kuris paremtas etniškumu, kultūra, kalba, fizinėmis ir socialinėmis charakteristikomis ir saviraiškos ...

eksploatacija

Sociology; Racism

Ko nors išnaudojimas savo naudos ir pelno tikslams, pvz., kolonijų eksploatavimas metropolijos naudai

priekabiavimas

Sociology; Racism

Nepageidautinas elgesys, kuris pažeidžia žmogaus orumą bei kuria nerimą keliančią, smukdančią, žeminančią ar agresyvią aplinką rasės, etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų pagrindu Tai yra ...

Featured blossaries

Bridges in Belgrade, Serbia

Kategorija: Travel   1 3 Terms

Acquisitions made by Apple

Kategorija: Technology   2 5 Terms