Home > Pramonės šaka / sritis > Holiday > Religious holidays

Religious holidays

Contributors in Religious holidays

Religious holidays

Hanuka

Holiday; Religious holidays

Taip pat įvardijo Chanuka, Chanuka yra žydų šventė trunka aštuonias dienas, švenčiama kaip naujo atsidavimu Šventoji šventykla Jeruzalėje. Devyni-filialas candelabrum, arba Menora, paprastai rodoma. ...

Užgavėnių

Holiday; Religious holidays

Dieną prieš pelenų trečiadienis ir Gavėnios, pradžios, kaip nurodyta pirmiausia Britanijos tautų sandraugos šalyse. Žodis "shrove" turi savo šaknis į anglų kalbos veiksmažodžio "shrive", įgyti ...

Pelenų trečiadienis

Holiday; Religious holidays

Pelenų trečiadienį mini krikščionys. Ši diena žymi gavėnios pradžią. Gavėnia tęsiasi iki pat Velykų (iš viso 46 dienas), šią dieną atgailaujama. Pelenų trečiadienis kiekvienais metais minimas ...

Kalėdos

Holiday; Religious holidays

Kasmetinė kultūrinė šventė, paprastai švenčiama gruodžio 25 visame pasaulyje. Šią dieną švenčiama, kaip spėjama, Jėzaus Kristaus gimimo diena, kurią švenčia ne vien krikščionys. Šventinės Kalėdų ...

Featured blossaries

Génération 90’s : les séries américaines qui ont marqué notre jeunesse.

Kategorija: Entertainment   1 0 Terms

Blue Eye

Kategorija: Geography   1 1 Terms